Atrakcyjne ubezpieczenia na życie w ofercie Aviva

Aviva to duża grupa ubezpieczeniowa działająca na terenie całej Europy. W Wielkiej Brytanii działa od ponad 300 lat, a na całym świecie obsługuje około 30 milionów klientów. Poza Europą firma jest obecna w Azji oraz w Kanadzie. W Polsce Aviva działa od 1992 roku i od tego czasu zyskała ponad 3,5 miliona klientów. Oferta firmy to ubezpieczenia samochodów, nieruchomości oraz specjalne warianty skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą. Oddzielną grupą ubezpieczeń, w których specjalizuje się Aviva, są polisy na zdrowie i życie.

Ochrona zdrowia i życia

Firma w swojej ofercie ma kilka grup ubezpieczeń. Dotyczą ochrony życia i zdrowia osób dorosłych, dzieci, a także zabezpieczenia całej rodziny. W przypadku każdej z polis możliwe jest podpisane umowy za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego lub całkowicie przez Internet. Jest to duże ułatwienie, szczególnie w okresie epidemii koronawirusa. W ten sposób Aviva chce przyciągnąć do siebie większą grupę klientów, którzy do tej pory korzystali z usług innych ubezpieczycieli.

Zwrot kosztów leczenia

Podstawowy rodzaj ubezpieczenia pozwala uzyskać odszkodowanie w sytuacji zaistnienia poważnych problemów zdrowotnych. Ubezpieczony może liczyć na otrzymanie świadczenia potrzebnego na pokrycie kosztów leczenia, a także utrzymania określonego poziomu życia swojej rodziny. Polisa gwarantuje dostęp do bezpłatnych badań kontrolnych, a także rabatów w sytuacji, gdy potrzeba wykonać badania bardziej specjalistyczne. Do tej grupy zaliczane są badania genetyczne, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Zakres ochrony można rozszerzyć, między innymi, o niezdolność do pracy lub pobyt i leczenie szpitalne. Maksymalna kwota odszkodowania to nawet 800 tysięcy złotych.

Zabezpieczenie przyszłości

W Aviva możemy też zabezpieczyć swoje dziecko i inwestować w jego przyszłość. Firma oferuje polisę pozwalającą na gromadzenie pieniędzy do czasu osiągnięcia dorosłości przez dziecko. Jest to powiązane z ochroną zdrowia i życia osób ubezpieczających. Możliwe jest wypłacenie kwoty do 80 tysięcy złotych, które potrzebne jest na leczenie lub rehabilitację po wystąpieniu ciężkiej choroby. Co ciekawe, ubezpieczone może być też dziecko adoptowane, a w sytuacji śmierci rodziców wypłacana jest miesięczna renta. W takiej sytuacji Aviva pokrywa koszt składek do końca trwania umowy, którą można zawrzeć na okres od 10 do 25 lat.

Ułatwienia przy zawarciu umowy

Do zalet ubezpieczenia w firmie Aviva należy dodać brak konieczności przedstawiania faktur poświadczających wydatki na leczenie. Jest to uproszczenie w sytuacjach kryzysowych, gdy nie myślimy o gromadzeniu dokumentów fiskalnych. Świadczenie jest wypłacane, nawet gdy zgłosimy szkodę wynikłą w rezultacie zamieszek lub działań wojennych. Polisę na życie można wykupić bez potrzeby wypełniania ankiety medycznej. Jest to więc dogodna oferta dla każdego, kto chce zabezpieczyć swoje życie i zdrowie.