Atrakcyjne ubezpieczenia na życie w ofercie Aviva

Aviva to duża grupa ubezpieczeniowa działająca na terenie całej Europy. W Wielkiej Brytanii działa od ponad 300 lat, a na całym świecie obsługuje około 30 milionów klientów. Poza Europą firma jest obecna w Azji oraz w Kanadzie. W Polsce Aviva działa od 1992 roku i od tego czasu zyskała ponad 3,5 miliona klientów. Oferta firmy to ubezpieczenia samochodów, nieruchomości oraz specjalne warianty skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą. Oddzielną grupą ubezpieczeń, w których specjalizuje się Aviva, są polisy na zdrowie i życie.

Ochrona zdrowia i życia

Firma w swojej ofercie ma kilka grup ubezpieczeń. Dotyczą ochrony życia i zdrowia osób dorosłych, dzieci, a także zabezpieczenia całej rodziny. W przypadku każdej z polis możliwe jest podpisane umowy za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego lub całkowicie przez Internet. Jest to duże ułatwienie, szczególnie w okresie epidemii koronawirusa. W ten sposób Aviva chce przyciągnąć do siebie większą grupę klientów, którzy do tej pory korzystali z usług innych ubezpieczycieli.

Zwrot kosztów leczenia

Podstawowy rodzaj ubezpieczenia pozwala uzyskać odszkodowanie w sytuacji zaistnienia poważnych problemów zdrowotnych. Ubezpieczony może liczyć na otrzymanie świadczenia potrzebnego na pokrycie kosztów leczenia, a także utrzymania określonego poziomu życia swojej rodziny. Polisa gwarantuje dostęp do bezpłatnych badań kontrolnych, a także rabatów w sytuacji, gdy potrzeba wykonać badania bardziej specjalistyczne. Do tej grupy zaliczane są badania genetyczne, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Zakres ochrony można rozszerzyć, między innymi, o niezdolność do pracy lub pobyt i leczenie szpitalne. Maksymalna kwota odszkodowania to nawet 800 tysięcy złotych.

Zabezpieczenie przyszłości

W Aviva możemy też zabezpieczyć swoje dziecko i inwestować w jego przyszłość. Firma oferuje polisę pozwalającą na gromadzenie pieniędzy do czasu osiągnięcia dorosłości przez dziecko. Jest to powiązane z ochroną zdrowia i życia osób ubezpieczających. Możliwe jest wypłacenie kwoty do 80 tysięcy złotych, które potrzebne jest na leczenie lub rehabilitację po wystąpieniu ciężkiej choroby. Co ciekawe, ubezpieczone może być też dziecko adoptowane, a w sytuacji śmierci rodziców wypłacana jest miesięczna renta. W takiej sytuacji Aviva pokrywa koszt składek do końca trwania umowy, którą można zawrzeć na okres od 10 do 25 lat.

Ułatwienia przy zawarciu umowy

Do zalet ubezpieczenia w firmie Aviva należy dodać brak konieczności przedstawiania faktur poświadczających wydatki na leczenie. Jest to uproszczenie w sytuacjach kryzysowych, gdy nie myślimy o gromadzeniu dokumentów fiskalnych. Świadczenie jest wypłacane, nawet gdy zgłosimy szkodę wynikłą w rezultacie zamieszek lub działań wojennych. Polisę na życie można wykupić bez potrzeby wypełniania ankiety medycznej. Jest to więc dogodna oferta dla każdego, kto chce zabezpieczyć swoje życie i zdrowie.

 

Jak zabezpieczyć się w trakcie wyjazdu zagranicznego?

Jedna z najbardziej znanych marek ubezpieczeniowych w Polsce to SuperPolisa Aviva. Firma oferuje swoje usługi na terenie całej Europy, a także w Azji i Ameryce Północnej. Aviva cieszy się zaufaniem klientów, którzy korzystają z polis komunikacyjnych, majątkowych, zdrowotnych i turystycznych. Ten ostatni rodzaj ubezpieczeń jest przeznaczony w szczególności dla osób, które planują wypoczynek poza granicami naszego kraju.

Ochrona podczas podróży

Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez firmę Aviva zabezpieczają zdrowie oraz mienie podczas podróży. Ochrona rozpoczyna się od razu w dniu wyjazdu lub w momencie opłacenia składki. W razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Aviva zapewnia opiekę i pomoc cywilno-prawną. Możliwe jest pokrycie kosztów leczenia oraz ratownictwa medycznego. Do tych usług zaliczane są zarówno wizyty lekarskie, badania, zabiegi, jak i zakup leków oraz przeprowadzenie akcji ratowniczej. Podczas podróży istotną kwestią może być transport powrotny do kraju, co również obejmuje oferta firmy.

Zwiększony zakres usług

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia możemy rozszerzyć zakres usług o wiele opcji dodatkowych. Wypłacane odszkodowanie może objąć uszkodzony sprzęt sportowy, co ma zastosowanie podczas wyjazdów, na przykład, do ośrodków narciarskich. Na czas podróży możliwe jest ubezpieczenie domu lub mieszkania. Dzięki temu śpimy spokojnie na urlopie i nie musimy obawiać się włamania. Jest to tylko kilka przykładowych opcji, bo Aviva oferuje kilka wariantów ubezpieczenia turystycznego.

Pakiety podstawowe i rozszerzone


Pakiet podstawowy obejmuje OC w życiu prywatnym, zwrot kosztów leczenia i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Suma ubezpieczenia może wynieść maksymalnie 50 tysięcy złotych. Jeśli jest to niewystarczające, możemy zdecydować się na zakup pakietu rozszerzonego. Uzyskamy wtedy dodatkową ochronę bagażu, a także ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych. Jednocześnie firma zwiększy sumę ubezpieczenia do 100 tysięcy złotych.

W przypadku wyjazdów wiążących się z ponoszeniem jeszcze wyższych kosztów możliwe jest wykupienie pakietu z sumą ubezpieczenia nawet 500 tysięcy złotych. Aviva zapewni wtedy ochronę bagażu i sprzętu sportowego, a także odszkodowanie w przypadku odwołania naszej podróży. Dzięki zastosowaniu różnych wariantów każdy może wybrać najlepszą polisę do swoich potrzeb.

Pewnym ograniczeniem ubezpieczenia turystycznego jest fakt, że ochrona musi trwać w czasie od 2 do 29 dni. Nie będzie to więc propozycja interesująca dla osób dłużej przebywających za granicą. Za to może być to doskonały sposób na zabezpieczenie się w trakcie weekendowego odpoczynku z rodziną lub znajomymi.

 

 

 

Ubezpieczenie mieszkania w firmie Aviva

Ubezpieczając mieszkanie, chcemy chronić swoją przestrzeń przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Większość osób wymieni od razu pożar, zalanie lub włamanie. Obecna oferta firm ubezpieczeniowych jest bogata i można chronić swoje mienie także w innych sytuacjach. Odszkodowanie możliwe jest do uzyskania po uszkodzeniu umywalki w łazience lub po zbiciu lustra w przedpokoju.

Jednym z ubezpieczycieli oferujących takie polisy jest Aviva. Pozwala to poczuć się bezpiecznie i stabilnie, szczególnie jeśli planujemy częste wyjazdy weekendowe lub wakacyjne z rodziną. Odpowiednio skonstruowana polisa pozwoli spać spokojnie, a także zaoszczędzić pieniądze. Firma Aviva zapewnia ochronę w przypadku różnego typu nieprzyjemnych zdarzeń.

Pożar, zalanie i inne zdarzenia losowe

Podstawowy wariant ubezpieczenia zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń takich jak pożar mieszkania, zalanie lub awaria instalacji elektrycznej. Są to najczęściej występujące problemy, które mogą skutkować koniecznością ponoszenia dużych wydatków na prace naprawcze. Coraz częściej dochodzi do gwałtownych burz, gradobicia lub uderzeń piorunów. Aviva oferuje ochronę w każdym z tych przypadków, a dodatkowo daje możliwość pokrycia kosztów lokalu zastępczego, jeśli nasze mieszkanie lub dom nie nadaje się tymczasowo do zamieszkania.

Uszkodzenia sprzętu w pomieszczeniach

Wielu osobom zdarzają się przypadkowe uszkodzenia sprzętów w kuchni czy łazience. Może być to szczególnie uciążliwe, jeśli mamy dzieci chętne do organizacji spotkań towarzyskich. Takie imprezy wiążą się z ryzykiem uszkodzenia lustra w pokoju lub szyby w oknie. Polisa mieszkaniowa w firmie Aviva chroni przed takimi zdarzeniami. Co więcej, możliwe jest zorganizowanie demontażu uszkodzonych elementów ze szkła oraz montaż nowego sprzętu. Dzięki temu nie jesteśmy narażeni na skaleczenie odłamkami szkła, które trudno usunąć i mogą pozostać niezauważone podczas szybkiego sprzątania.

Włamanie i kradzież

Oddzielna grupa zagrożeń to włamanie, kradzież lub celowe zniszczenia dokonane przez osoby trzecie. Ubezpieczenie obejmuje takie przypadki, nawet jeśli jest to związane z zabraniem cennych przedmiotów jak komputerów, biżuterii lub dzieł sztuki. Otrzymamy odszkodowanie za uszkodzone elementy stałe, takie jak ściany, drzwi i okna. Firma przewidziała nawet zabezpieczenie zewnętrznych sprzętów w domu, do których zaliczamy skrzynkę na listy i bramę wjazdową do garażu.

Propozycje firmy Aviva są skierowane do wszystkich właścicieli domów i mieszkań, którzy obawiają się utraty swojego majątku. Z polisy można skorzystać niezależnie od tego, z jakich sprzętów korzystamy na co dzień i w jakim stopniu zostaną zniszczone. Przywrócenie ładu i porządku w domu będzie wykonane szybko i bez zbędnych kosztów.